KAWASAKI용 미쉐린 타이어

미쉐린에서는 차량 모델에 맞는 다양한 모터바이크 KAWASAKI 타이어를 제공하고 있으며, KAWASAKI 모터바이크 모델 정보를 입력하시면 차량과 성능 요건에 가장 적합한 타이어를 안내해 드리겠습니다. 페이지 맨 위에 있는 타이어 찾기에 차량 정보를 입력하시거나, 아래에서 KAWASAKI 모터바이크 모델을 선택하여 미쉐린에서 제공하는 타이어를 알아보세요.

가장 많이 검색되는 상위 5개 KAWASAKI 모델들

KAWASAKI 모델

1000 GTR

1400 GTR

250 Balius

250 Estrella

400 Xanthus

Athlete

Blitz

D-Tracker 125

D-Tracker 150

D-Tracker 250

D-Tracker X

Edge

Eliminator 125

Eliminator 250 EL

EN 500 (All)

EN 500 Vulcan

ER-4N / ABS

ER-5

ER-6F

ER-6N

G7 100

GPX 600 R

GPZ 1000 RX

GPZ 1100

GPZ 500 S

GPZ 900 R

J125

J300

Kaze

KDX 125

KE 125

KLE 500

KLR 600

KLR 650

KLR 650 Tengai

KLV 1000

KLX 110

KLX 110 / 110L

KLX 125

KLX 140

KLX 140 / 140L

KLX 140 L

KLX 140/140L (B)

KLX 150 BF

KLX 150S

KLX 250

KLX 250S

KLX 250SF

KLX 450R

KLX 650

KLX230

KMX 125

KR

KSR 110

KX 100 17/14

KX 100 19/16

KX 125

KX 250

KX 250 F

KX 450

KX 450 F

KX 60

KX 65

KX 85 17/14

KX 85 19/16

KZ 1000 LTD Spectra (US)

KZ 440 LTD (US)

KZ 550 LTD (US)

KZ 650 LTD (US)

KZ 700 A (US)

KZ 750 LTD (US)

KZ 750 Spectra (US)

LTD 450

NINJA 1000 SX

Ninja 250 / ABS

Ninja 250R

Ninja 300

Ninja 400

Ninja 400R

NINJA 650

Ninja 650R

Ninja H2

Ninja H2 SX SE

Ninja H2R

Ninja ZX 7R

Ninja ZX KRR

Ninja ZX-10R

Ninja ZX-10R SE

Ninja ZX-12R

NINJA ZX-14R

NINJA ZX-25R

Ninja ZX-6R

Ninja ZX-6R 636

Ninja ZX-6RR

Ninja ZX-9R

NINJA250

NINJA400

Rouser NS150

SE Vulcan (US)

Versys 1000

Versys 650

VERSYS-X 250 TOURER

Versys-X 300

VN 1500 A / B (Sumo)

VN 1500 Classic

VN 1500 Classic Tourer

VN 1500 Drifter

VN 1500 Mean Streak

VN 1600 Vulcan

VN 1700 Classic

VN 1700 Classic Tourer

VN 1700 Voyager

VN 1700 Voyager Custom

VN 2000

VN 2000 Classic

VN 2000 Classic LT

VN 2000 Vulcan

VN 500 L

VN 500 LTD

VN 700 Vulcan (US)

VN 750 Vulcan

VN 800 Classic

VN 800 Drifter

VN 800 Vulcan

VN 900 Classic

VN 900 Classic LT

VN 900 Custom

VN 900 Light Tourer

Vulcan S

W400

W650

W800

Z 400

Z H2

Z1000

Z1000 SX

Z125

Z125 PRO

Z1300 Injection

Z250

Z250 SL ABS

Z400

Z450 LTD

Z650

Z650 RS

Z750 (All)

Z750 GT

Z750 L 4

Z750 ZX

Z800

Z800 E

Z900

Z900 SE PERFORMANCE

Z900RS

Z900RS CAFÉ

Zephyr 1100

Zephyr 550

Zephyr 750

ZL 600 Eliminator

ZN 1100 LTD (US)

ZR-7 S

ZRX 1100

ZRX 1200 (All)

ZX

ZX 1100 (GPZ 1100)

ZX 130

ZX 900 A

ZX-10 Tomcat

ZX-10RR

ZXR 400

ZXR 750 Stinger

ZXR 750 R Stinger

ZZR 1100

ZZR 1200

ZZR 1400

ZZR 250

ZZR 600

현재 사용 중인 웹 브라우저는 지원되지 않습니다.
현재 사용 중인 웹 사이트 브라우저가 이 웹 사이트에서 지원되지 않는 브라우저입니다. 따라서 일부 기능이 의도한 대로 작동하지 않을 수도 있습니다. 이로 인해 찾아볼 때 비정상적으로 작동할 수도 있습니다. 이 웹 사이트를 최대한 활용하려면 다음 브라우저 중 하나를 사용하거나 업그레이드/설치하십시오.